Bromba

86 tekstów – auto­rem jest Brom­ba.

Dob­ro zaw­sze wra­ca, po coś. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 12 grudnia 2016, 18:59

Nie szydź z bliźniego, bo znaj­dziesz so­bie podobnego. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 30 stycznia 2016, 17:25

Niewysłane lis­ty długo za­legają w sercu. 

myśl
zebrała 75 fiszek • 6 stycznia 2016, 22:41

Najdłuższa dro­ga życia, to dro­ga miłości, kto się jej wyrze­ka, jest zgubiony. 

myśl
zebrała 66 fiszek • 7 grudnia 2015, 16:54

Miłość to również zobowiązanie. 

myśl
zebrała 47 fiszek • 1 grudnia 2015, 21:20

Jeśli ser­ce ci mówi, że ma cię w garści, uwierz mu. 

myśl
zebrała 49 fiszek • 8 listopada 2015, 23:33

* * *

W kościel­nych ławach pieśni ryczeli,
po mszy le­cieli so­bie do gardzieli. 

fraszka
zebrała 45 fiszek • 7 listopada 2015, 23:10

Kto nie pa­nuje na słowa­mi, nie pa­nuje nad sobą. 

myśl
zebrała 50 fiszek • 4 listopada 2015, 22:41

Cier­pienie in­nych widzisz tyl­ko z włas­nej per­spek­ty­wy, choćby była naj­bar­dziej em­pa­tyczna, to jed­nak tyl­ko twoja. 

myśl
zebrała 47 fiszek • 2 listopada 2015, 23:11

Ko­loro­we liście leżą pod drze­wami, jed­ne szczęściem , in­ne roz­paczą, płaczą. 

myśl
zebrała 44 fiszki • 26 października 2015, 12:21
Bromba

Kto chce zdo­być ser­ce ko­biety, niech praw­dzi­we lis­ty pisze. Bromba.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Bromba

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

28 września 2017, 11:48Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Dob­ro zaw­sze wra­ca, [...]

3 września 2017, 21:40Bromba sko­men­to­wał tek­st Pamiętamy o tych, dla [...]

15 lutego 2017, 22:00Bromba sko­men­to­wał tek­st Kiedy ktoś uważa, że [...]

14 stycznia 2017, 11:39wdech sko­men­to­wał tek­st Dob­ro zaw­sze wra­ca, [...]

14 stycznia 2017, 01:22Julka 10 sko­men­to­wał tek­st Dob­ro zaw­sze wra­ca, [...]

13 stycznia 2017, 23:26wdech sko­men­to­wał tek­st Dob­ro zaw­sze wra­ca, [...]

13 stycznia 2017, 23:24Cris sko­men­to­wał tek­st Dob­ro zaw­sze wra­ca, [...]

19 grudnia 2016, 19:54Bromba sko­men­to­wał tek­st mówią że marze­nia się nie [...]

19 grudnia 2016, 19:53Bromba sko­men­to­wał tek­st Stary, gniew­ny i zboczo­ny. Łupał [...]

19 grudnia 2016, 17:16Meron sko­men­to­wał tek­st Dob­ro zaw­sze wra­ca, [...]